تماس با ما
  • ساری، خیابان انقلاب، سه راه قارن / 2226623-0151
  • قائمشهر، خیابان تهران، روبروی پاساژ رنجبر / 2226974-0123
  • قائمشهر، خیابان ساری، چهارراه فرهنگ، روبروی گشت جواهری / 2228650-0123
  • بابل، جنب پاساژ شهریار، روبروی ساندویچی پریدل2221241-0111
  • آمل، میدان ۱۷ شهریور، عطر بهشت سابق2256550-0121
  • دفتر پخش : بابل، درویش خیل، ۵۰۰ متر بعد از استادیوم / 3294823-0111
  • 0721 112 0911
گروه بازرگانی کیمیا بهشت شمال - سیف الله پور